Láttátok már a varjakat?

Illustration for article titled Láttátok már a varjakat?

Az Árpád hídnál, a Margit- és az Óbudai-sziget fáin is, és csak így ülnek. Rengeten vannak, főleg napkeltekor és -lementekor. Buszról látni jól. És gyakran fényképezi őket valaki. Mi jöhet még?

Advertisement

[fotó]

Share This Story

Get our newsletter