This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Kolozsváron is elfoglalták az egyetemet

Illustration for article titled Kolozsváron is elfoglalták az egyetemet

Még nem lett multinacionális a Haha, helyi diákok nyomultak be tegnap egy előadóba, és azóta is ott tartózkodnak. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem diákjainak az a fő baja, hogy az egyetem szó szerint és átvitt értelemben is zártan működik.

Advertisement

Azt, hogy a szó szerinti zártság mennyire igaz, jellemzően mutatja, hogy az elfoglalt teremben ott van egy portás, aki annyira vigyáz a rendre - és a diákok annyira hagyják magukat megfegyelmezni - hogy a foglalás közben azért meg lehet tartani az órákat is!

Share This Story

Get our newsletter