Illustration for article titled Kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság

A cirill betűs felirat magyarul azt jelenti, hogy patika, de hát ehhez nem is igen kellett tolmács.

Advertisement

via: csattogoslepke.tumblr.com

Share This Story

Get our newsletter