Illustration for article titled Kisemberek, zsidók, trafikok

A topikok nem vesznek el, legfeljebb átalakulnak. Néha még azt sem. Zemplén Vármegye, 1903. február 15., 5. oldal. A találatot köszönjük Imrének.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter