This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Ki írta???

Csak mi maradunk meg neked, te átokverte, borzalmas és gyönyörű Magyarország. Mi, utolsó percig hűséges, hontalan fiaid.

Illustration for article titled Ki írta???
Advertisement

Google-t használni nem ér.

Share This Story

Get our newsletter