Illustration for article titled Kerék-Bárczy Szabolcs végre lebontja a maffiaállamot

A DK-s politikus igazi politikai sci-fiben írta le, hogyan képzeli az oligarchikus rendszer felszámolását Magyarországon. Annyit elárulok, nem finomkodik az eszközökkel!

Advertisement

Kerék-Bárczy Majtényi László és Somody Bernadette, illetve Lendvai Ildikó alkotmányra vonatkozó írásaira reflektál az ÉS-ben: először csak felvázolja, miért nem lenne elég egy sima választási győzelem az oligarchikus rendszer ellen.

Aztán eljut a demokratikus, alkotmányos forradalom forgatókönyvének felvázolásáig. Itt indul a bolsevik demokrata sci-fi:

Miközben az újonnan, akár csupán feles többséggel megválasztott, demokratikus kormány beiktatása és a miniszterelnök beszéde zajlik, a belépő hatalom megbízásából néhány száz ember előre tervezett módon, országszerte biztosítja a demokratikus államrend megőrzése, megvédése és a jogállam helyreállítása szempontjából kiemelt intézményeket.

Advertisement

És hogy mit jelent jelen esetben a biztosítás?

Párosával bekopognak a kérdéses vezetők irodájába, és elkezdenek tényeket sorolni. Mert az érintett intézményeket biztosítók rendelkeznek olyan, a választásokig megszerzett, érvekké formált információkkal, amelyek könnyedén meggyőzik arról az akárhány évre bebetonozott vezetőket, hogy mosolyogva mondjanak le tisztségükről, és adják át helyüket az új országgyűlés vagy kormány által kinevezendő személyeknek.

Advertisement

A forgatókönyv ezután kezd csak igazán bekeményedni:

Amikor a miniszterelnök a parlamenti ülésteremben befejezte a beszédét, és a beiktatás teljes szertartása lezajlott, visszavonul rövid időre. Ezalatt az új titokgazda (a frissen kinevezett belügy- vagy a titkosszolgálatokért felelős miniszter) feloldja a minősítését több kritikus dokumentumnak, s ezeket teljes terjedelmében néhány adminisztratív munkatárs egy korábban létrehozott honlapra feltölti, hogy a nem sokkal később kezdődő sajtókonferencián a nyilvánosság elé lehessen tárni.

Advertisement

A miniszterelnök rögtön feljelentést is tesz a bűnösök ellen, a nyomozó hatóságok pedig megkezdik munkájukat. 24 óra leforgása alatt helyreáll a jogállam, és az oligarchikus rendszernek vége. Mindennek azonban van néhány igen kemény feltétele, ezeket nem tudom legalább részleteikben nem idézni:

1. Mindenekelőtt arra a felismerésre, hogy a hatalomra kerüléshez és annak megtartásához szükség van az oligarchikus állam természetéről, felépítéséről, vezetőiről és működtetőiről szóló információkra.

2. Ezeket az információkat szisztematikusan kell gyűjteni és elemezni, s ennek során objektívnek kell maradni. Vagyis nem lehet különbséget tenni a bűnösök pártállása között. Ki kell mondani, ha olyan valakiről derül ki, hogy összejátszik az orbáni rendszerrel, aki a barátunknak vagy párttársunknak hazudta magát, nem szabad többé barátnak tekinteni, hanem maffiózók ügynökének kell bélyegezni. Az árulók megnevezése, kiközösítése és jogi eljárás alá vonása erősíti azt a csoportot, amely kiveti őket magából.

3. Fel kell ismerni, hogy a szükséges információk beszerezhetőek. Számos olyan demokrata szakember van az országban, akire lehet számítani ebben a munkában.

4. Feltétele ennek a munkának az, hogy a demokratikus pártok mindegyikében, ahogyan mind több civil szervezetben, legyenek erre a feladatra véd- és dacszövetséget kötni kész és képes, bátor emberek. Mert ebben is egymásra vannak utalva a demokraták.

5. A megszerzett információkat okosan és céltudatosan, ha kell, ravaszul kell felhasználni. Csak mind szélesebb körű tájékozottság mellett, a valóság mély ismeretében lehet eldönteni, hogy milyen esetben lehet vagy kell kompromisszumot kötni.

6. Ezt a munkát szakszerűen és fegyelmezetten, a ma is érvényben lévő jogszabályok betartásával kell elvégezni. (...) Ne legyen kétségünk: ezen terv végrehajtásának megakadályozására, az abban közreműködők megfélemlítésére, lejáratására fognak törekedni azok, akiknek a kárára épül majd újjá a demokrácia. S ezek között külföldi erők is akadnak.

Advertisement

Mindez kizárólag elhatározás és bátorság kérdése. Az egészet pedig a legjobb mondattal zárom:

Aki tényleg el akarja takarítani az útból Orbán rendszerét, és valóban demokráciát akar, annak fel kell vennie a kesztyűt nemcsak a nyilvánvaló ellenféllel, hanem az akár a saját sorainkban is rejtőzködő, nekünk barátságot hazudó ellenséggel is.

Advertisement

Ahogy a közvélemény-kutatásokat elnézem, azért lesz még munkájuk a demokratáknak bőven a következő három évben, ha el akarnak jutni idáig.

(via doom doom doom tumblr)

Share This Story

Get our newsletter