This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Jurácsik Park!!! Na ennél mondjatok csodásabb cégnevet, ha tudtok!

Illustration for article titled Jurácsik Park!!! Na ennél mondjatok csodásabb cégnevet, ha tudtok!

Gróf Járdánházy Miklós kolléga találta és sütötte el aztán tumblr-en. Zokogva kacag a Cink-iroda. A Jurácsik Park építőanyag-kereskedő és -szállító cég telephelye Csepelen (!) terül el.

Advertisement
Illustration for article titled Jurácsik Park!!! Na ennél mondjatok csodásabb cégnevet, ha tudtok!

Share This Story

Get our newsletter