This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Jogerős: alkotmányos jog plakátot tépni

Illustration for article titled Jogerős: alkotmányos jog plakátot tépni

A Bíróság felmentett két plakáttépkedőt, akik saját magukat jelentették fel. És kimondta, hogy alkotmányos alapjogával él, aki ilyet tesz.

Advertisement

Az előbb posztolta ki a TASZ az ítéletet, amivel a bíróság megszüntette a szabálysértési eljárást Kalocsai Kinga Regina és Szeles András ügyében. Szeles a TASZ munkatársa, aki a barátjával együtt nyár elején szakított le egy bevándorlóellenes kampányplakátot a budapesti Ferdinánd-hídnál, majd feladta magát.

A bíró indoklása olyan jól hangzik, hogy hosszabban idézek belőle:

“Szeles András és Kalocsai Kinga Regina eljárás alá vontak magatartásukkal csupán Magyarország Alaptörvényének IX. cikkében garantált véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos alapjogával élt. ... A véleménynyilvánítás mindenkit megillető önkifejezésünk szabadságát biztosító alapvető jog, így amennyiben ezt korlátozzák, úgy a sérelmet szenved a társadalmi igazságosság. Az Alaptörvény hivatkozott IX. cikkének célja, hogy a közéleti szólásszabadság biztosításával a demokratikus közvélemény és az egyén számára biztosítsa a demokratikus közélet fejlődését. Lehetővé tegye az egyén számára a véleményének kifejtését, mások véleményének formálást és hogy meggyőzhessen másokat a saját álláspontjáról. Jelen esetben az eljárás alá vontak az előzőekben hivatkozott alapjogaikkal éltek, amikor politikai véleményüknek a plakát mondanivalója okán annak részbeni eltávolításával adtak hangot.”

Share This Story

Get our newsletter