This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Jó héthónapos spéttel gondoltam bele

Illustration for article titled Jó héthónapos spéttel gondoltam bele

hogy milyen jó lehet a skandinávosnál kreolabb bőrű kőbányai lakosnak lenni az egy olyan utcában, ahol a Wolf Polgárőrség önkéntes rendfenntartói járőröznek.

Advertisement
Illustration for article titled Jó héthónapos spéttel gondoltam bele

Higgadt, jófej, kiegyensúlyozott fickók lehetnek, akik nyilván részrehajlásmentesen vigyáznak minden állampolgár biztonságára. Szörnyű belegondolni, hogy egy ilyen sötét alak, ha úgy látja, hogy bűncselekményt követtél el, visszatarthat a helyszínen például.

Advertisement

[A linket köszönjük Gábornak]

Share This Story

Get our newsletter