This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Itt pl. nem lenne hülyeség lakni szerintem

Illustration for article titled Itt pl. nem lenne hülyeség lakni szerintem

Meg akár postásnak lenni sem. Mondjuk vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy az ebben a képriportban megfigyelhető személynek valóban csak a Berlin és Cottbus között félúton elterülő mini Velence – miszerint a százötven lelkes Lehde – lenne az egyetlen faluja. De a falu jó.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter