This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

​Itt egy vadi friss, originális zsidóvicc!

Illustration for article titled ​Itt egy vadi friss, originális zsidóvicc!

Az új szegedi holokausztemlékmű ihlette, egyszerre vicc és műelemzés.

Advertisement

A viccmester Prolidepp volt, bár minden friss műalkotást ő elemezne!

Share This Story

Get our newsletter