This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Isztok, mint a gödény!

Illustration for article titled Isztok, mint a gödény!

Na jó, nemcsak ti, én is. Néhány hónappal ezelőtt kitaláltuk, hogy elég volt a cipekedésből – a harmadikon lakunk –, jó lesz nekünk a csapvíz is. Egy ideig bírtuk, de kiderüt, hogy mégsem jó. Nem tudom, hogy miért, de nem. Pedig hideg is, semleges is, és nem. Változnak az idők!

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter