This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Ilyen a magyar YOLO: nem ad interjút a magyar YOLO-pápa

Illustration for article titled Ilyen a magyar YOLO: nem ad interjút a magyar YOLO-pápa

YOLO Jáno$ pillanatnyilag az egyik legi$mertebb magyar ember. Már az amerikai média i$ foglalkozott a $zemélyi igazolványát YOLO-ként aláíró magyar lazacsá$zárral. Izgatott i$ voltam, amikor fölhívtam.

Advertisement
Advertisement

Nem a félelem, hanem a kötele$$égtudat tett izgatottá. Mi le$z, ha telefonon vagy c$eten kere$ztül is magába $zippant a Y. János körül $piráli$an kavargó buliörvény, é$ én $zorgo$ po$ztolá$ helyett egy$zer csak egy vödör vodkával felütött bubble teaben találom magam, amit éppen egy twerkelő c$ajra loc$olnak egy nyitott YOLOmobilból?

"Egy új$ágírónak az ilye$mit is vállalnia kell, ha $zíriából is tudó$ítanak, nehogymár elije$$zen a $zél$ő$ége$ lazázá$" - mondtam magamban, majd a megfelelő $orrendben megtapogattam a virtuáli$ gombokat, hogy pillanatokon belül a YOLO magyaror$zági arca jelentkezzen a túlvégen. A felpörgetett bulitempónak megfelően 3 dolgot i$ elmondott pár má$odpercen belül, úgyhogy a má$odikat twerkeltem éppen örömömben, amikor végre realizálni tudtam a mondatok tartalmát:

- "Elég erő$ nemet mondok az interjúra".

- "Too much". Ez mondjuk elképesztően YOLÓ-$an hangzott!

- "Ezt a va$at nem kell ütni".

Nagyobbat zuhantam, mint Miley Cyru$ a ramenburger tetejéről. Tényleg ezt mondta volna a Pillanat Pápája, a Minden Mindegy Apo$tola? Az Ember Akinek Egy Nap$zemüvege$ Lajhár A Facebooko$ Borítóképe? Igen! Úgyhogy - bár elbe$zélgettünk per$ze - ennél többet nem mondhatok. Nekünk ilyen a Bulipápánk. Vi$$zafogott. Én mondjuk egyet i$ tudok érteni azzal, hogy a $zabad$ág jó, ha nem c$ú$zik át $zabado$$ágba.

Advertisement

De ez c$ak egy pillanatra vette el a kedvemet. Ha ilyen a magyar Bulipápa, milyen lehet a magyar Análpápa? Egy következő interjúban azt i$ megpróbálom kideríteni.

Share This Story

Get our newsletter