Illustration for article titled II. János Pálról is megvan a véleményem!

Fogadja ezt a népnyúzó Bandát. A komment az Origo Hírek Facebook-oldaláról van.

via: vampirpillango.tumblr.com

Share This Story

Get our newsletter