This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Így csapta hozzá Sztálin Dél-Szahalint a Szovjetunióhoz

Illustration for article titled Így csapta hozzá Sztálin Dél-Szahalint a Szovjetunióhoz

70. évforduló van az idén – mármint a 2. világháború befejeződéséé –, érdekes lehet néhány fontos, de nem annyira ismert dolgot felidézni. Olvassátok el Gasparus történelmi leckéjét.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter