This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

​Időjárás-jelentés: ennyire esik

Illustration for article titled ​Időjárás-jelentés: ennyire esik

Ha még nem néztél ki az ablakon, előbb ezt nézd meg!

Ez itt Szily Füles a reggeli séta után.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter