This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Horthy-szobrot állítanak Siófokon, előre megírtuk róla a tudósítást

Illustration for article titled Horthy-szobrot állítanak Siófokon, előre megírtuk róla a tudósítást

"A levegőben zúgó motorral a Horthy Miklós repülőalap gépei írtak le tiszteletköröket, az emlékmű körül evezőlapátos leventék sorfala, a kikötőben tarka látványt nyújtottak a vitorlások és a balatoni hajók, valamint más vízi járművek."

Advertisement

Eldőlt, hogy a mólóval szemközti hajós szigeten, eredeti helyén állítja fel újra Siófok Horthy István kormányzóhelyettes szobrát, augusztus 20-án. A Horthy-rendszert rühellő olvasók megnyugtatására mondom, hogy nem kell rettegni, a szobor a nyomasztó emlékű korszak helyett inkább egy alapos besörözés után ébredező nudista emlékét eleveníti fel. Horthy a második világháborúban, bevetés közben halt meg a repülőjében az orosz fronton. Aki nem bírja ki augusztus 20-áig, az elmehet a Fiumei úti temetőbe, ugyanis ennek a szobornak a másolata díszíti Kisfaludi-Strobl sírját. "Ez az emlékmű (…) az anyagtól való elszakadást, a titokzatos, ismeretlen világba való eltávozást fejezi ki." - írja Kopp Jenő a szoborról. Ezek alapján ideális helye lesz a Balaton partján, hiszen én szinte akárhányszor a Balaton partján járok, pár órán belül átélem az anyagtól való elszakadást, a titokzatos, ismeretlen világba való eltávozást. Hol pár fröccs kell hozzá, hol egy Balaton Sound.

Balázs Árpád fideszes polgármester 2002 óta akarja újraállítattni a szobrot, aminek 1945-ben előbb leütötték a fejét, aztán eltűnt. A rongálással gyanúsított muszkák sosem adták vissza a fejetlen kormányzóivadékot. Balázs egyszer a szigetet is felásatta, hátha ott dugták el a művet, de csak a talapzatát találták meg.

Advertisement

És hogy végképp ne kelljen végigizgulni az augusztus 20-áig hátralévő hónapokat, íme a tudósítás a Nagy Polgári Eseményről:

Felavatták a Kormányzóhelyettes siófoki emlékművét

Ragyogó napsütésben leplezték le Siófokon, a MAC klubház pompás kertjében, a hősi halált halt Kormányzóhelyettes emlékművét.

Az avatási ünnepélyen Füred felől közeledtek a MAC hősi emlékverseny vitorláshajói és fél 12 óra tájban befutottak a siófoki öbölbe, éppen akkor, amikor lélekemelő külsőségek között kezdődött a hősi halált halt Kormányzóhelyettes emlékművének leleplezése.

Siófokon, a MAC klubház kertjében lepel alatt állt még az emlékmű, amely Kisfaludi Stobl Zsigmond alkotása és felfelé emelkedő ifjú férfit ábrázol.

A szoboravatási ünnepség előtt tábori szentmise volt, melyet Endrédy Vendel zirci apát celebrált. A levegőben zúgó motorral a Horthy Miklós repülőalap gépei írtak le tiszteletköröket, az emlékmű körül evezőlapátos leventék sorfala, a kikötőben tarka látványt nyújtottak a vitorlások és a balatoni hajók, valamint más vízi járművek.

Ágyú dörrent, majd kürtszó harsant. Megérkezett a Kormányzó képviselője. A levente zenekarok a Himnuszt játszották. Álgya-Papp Sándor, a MAC elnöke mondott üdvötlő szavakat, majd Reményi Schneller Lajos pénzügyminiszter, a Balatoni Sportfejlesztő Bizottság elnöke, emelkedett hangú szoboravató beszédében kegyelettel adózott a magyarság hősi halottainak, elsősorban Magyarország dicsőséges halált halt Kormányzóhelyettesének, aki életében tökéletesen és buzgón teljesítette kötelességét és ha sportról volt szó, akkor is egész ember, valódi sportférfiú volt.

A pénzügyminiszter beszéde alatt a szobrot takaró leplet hat fehér léggömb emelte a magasba.

Advertisement

Mivel a tudósításban nem szerepelt, hogy "Harrach Péter beszéde közben előbb nagy zúgás közepette 30 cm magasba emelkedett, majd a bátor kormányzóhelyettes tiszteletére körberepülte a szigetet", nyilván mindenki kitalálta, hogy a cikket mégsem én írtam, hanem a Balatoni Kurír 1943. szeptember 9-én.

Share This Story

Get our newsletter