Illustration for article titled Hold szélkakassal

A Hold Debrecennél enyhén apad, és ezt hajnalban le is fényképezte az MTI-s Czeglédi Zsolt.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter