This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Hemingway elég rossz író volt

Illustration for article titled Hemingway elég rossz író volt

A Hemingway szövegelemző program azt állítja, hogy használatával írásaink határozottabbak és érthetőbbek lesznek. A magas labdára egyféleképpen lehetett reagálni: a szoftver kapott egy kis Hemingway-t.

Advertisement

A program főleg négy dolgot minősít hibának: a hosszú, összetett mondatokat, a túl sok határozószót, a hosszú szavakat és a passzív szerkezeteket. Nézzük, mit gondol az 1923-as Az öregem című novelláról, ami a Három elbeszélés és tíz költeményben jelent meg:

 • Olvashatóság: Rossz
 • A három mondatból egy nehezen olvasható
 • A három mondatból kettő nagyon nehezen olvasható
 • Egy határozószó. Törekedj a nullánál is kevesebbre!
 • Egy passzív szerkezet. Törekedj az egyre vagy kevesebbre!

A Kilimandzsáró hava első bekezdései (párbeszéd nélkül):

 • Olvashatóság: OK
 • A négy mondatból kettő nehezen olvasható
 • A négy mondatból egy nagyon nehezen olvasható
 • Két határozószó. Törekedj az egyre vagy kevesebbre!

Ugyanennek a regénynek egy későbbi szakasza:

 • Olvashatóság: Rossz
 • A hét mondatból három nagyon nehezen olvasható
 • Három határozószó. Törekedj a nullánál is kevesebbre!

És így tovább! Mark Liberman, a gyorselemzést készítő Language Log szerkesztője, megetette még a gépet az Akiért a harang szól és Az öreg halász és a tenger néhány mondatával is, de a verdikt így is világos: a Hemingway szerint Hemingway közepesen rossz író volt, aki nehezen olvasható mondatokban írt és túl sok határozószót használt.

Advertisement

Rettegve, hogy ha Hemingway-nek ennyire nem ment, akkor mit mond majd az okos robot nekem, aki második nyelvként ír angolul, bemásoltam egy rövid cikket, amit két éve írtam a szerelemről, a halálról és a versenyautókról:

 • Olvashatóság: OK
 • A 27 mondatból három nehezen olvasható
 • A 27 mondatból négy nagyon nehezen olvasható (ebből mondjuk az egyik az Iliászból van, ezt legalább Homéroszra, és angol fordítójára, Stephen Mitchellre kenhetem)
 • Egy határozószó. Törekedj a kettőre vagy kevesebbre!
 • Egy szó vagy szerkezet lehetne egyszerűbb
 • Két passzív szerkezet. Törekedj az ötre vagy kevesebbre!

Nem értünk ehhez, azt hiszem.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter