This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Helyey László belynchesedett

Illustration for article titled Helyey László belynchesedett

A marketingcélokból küldött sajtófotó általában a legunalmasabb műfaj, de tízből egyszer gyöngyszem van az elektronikus borítékban. Mint most, amikor a MÁV a Mátyás király megkoronázásának kerek 555. évfordulójára mátyásos mozdonyt állított forgalomba. A sajtótájékoztatón szegény Helyeynek kellett tízezredjére is mátyáskodnia, de nem ez az érdekes a fotóban, hanem az, hogy a színész átalakult David Lynch testvérévé. Ha égnek meredő haja lenne, szinte össze lehetne keverni őket. Ha tudsz olyan híres emberről, aki váratlanul már híres emberré alakult át, ne kímélj minket!

Advertisement
Illustration for article titled Helyey László belynchesedett

Share This Story

Get our newsletter