This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Hát szabad ilyen gonosz plakátot csinálni a Miniszterelnök Úrról?

Illustration for article titled Hát szabad ilyen gonosz plakátot csinálni a Miniszterelnök Úrról?

Nem is tudom, mit gondoljak erről! Tudósítónk tudósítása szerint mindeközben a Money c. sláger szól a József nádor téren, a világhírű Pink Floyd együttes előadásában.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter