Illustration for article titled Hát persze, hogy vannak már választási backdoor-üzenetek is

Az Alkotáson például már színes betűkkel szólnak be a kedves plakáttépkedőnek. Aláírni sajnos elfelejtették.

Share This Story

Get our newsletter