Illustration for article titled Hát hiába mondogatom, hogy olvassatok mindennap?

Csalódott vagyok, nem is kicsit. Ezért tart itt ez az ország. És akkor a minőségről még nem is beszéltünk egy szót sem.

Share This Story

Get our newsletter