This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

​Harminc év Magyarország három cigarettásdobozban elbeszélve

Illustration for article titled ​Harminc év Magyarország három cigarettásdobozban elbeszélve

Avagy a munkásosztály helye és szerepe a társadalomban 1984–2014. Tamás Gáspár Miklósnak és Thürmer Gyulának szeretettel.

Advertisement

via: constantinecontemplative.tumblr.com

Share This Story

Get our newsletter