This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Hány méter széles Pataky Attila?

Az egyik legnagyobb Edda-slágerből matekpélda lett. Illetve fogalmam sincs, mi ez itt pontosan, de nagyon jó.

Advertisement
Illustration for article titled Hány méter széles Pataky Attila?

(via Secfromdisaster)

Share This Story

Get our newsletter