This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Hahota! Széles Gábor aranyos zsidóviccel támad a Facebookon

Illustration for article titled Hahota! Széles Gábor aranyos zsidóviccel támad a Facebookon

Ha a gravitációt eddig nem is sikerült kikapcsolni, nevettetni azért tud a magyar Leonardo!

Advertisement

Az aranyos zsidó viccet ez alá a posztja alá kommentelte Széles. Én nem vagyok helyesírásnáci, de azt szeretném megjegyezni, hogy a pont után is kell szóközt tenni.

Share This Story

Get our newsletter