This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Háborús bűntett miatt vádat emeltek Biszku Béla ellen

Illustration for article titled Háborús bűntett miatt vádat emeltek Biszku Béla ellen

A Budapesti Nyomozó Ügyészség a Biszku Béla ellen indult bűnügyben háborús bűntett és más bűncselekmény miatt vádiratot nyújtott be szerdán a Fővárosi Törvényszékhez.

Advertisement

Biszku ellen a genfi egyezményben meghatározott súlyos jogsértésnek minősülő, felbujtóként elkövetett aljas indokból és célból, több emberen elkövetett emberöléssel, valamint más bűncselekményekkel megvalósított háborús bűntett miatt, valamint a lakásán 2012. szeptember 10-én tartott házkutatás során lefoglalt 11 darab lőszer engedély nélküli tartása miatt emeltek vádat.

A vádirat szerint Biszku Béla az 1956-os forradalom, majd szabadságharc leverését követően szavazati és döntési joggal felruházott tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) központi, irányító és döntéshozó testületének, és a legszűkebb pártvezetésnek, az Ideiglenes Intéző Bizottságnak.

Advertisement

[Stop via 444]

Share This Story

Get our newsletter