Ezzel a felütéssel kezdte előadását Jürgen Habermas társadalomtudós és filozófus az ELTE jogi karán este. Egy nemzetek feletti demokrácia absztrakt vázlatát mutatta be az idős mester.

Előadásának alényege az volt, hogy az Európai Unió nem lehet nemzetállamok sokaságát összefogó gazdasági rendszer, hanem egyenlő, szabad európai polgárok konszenzusára és egymással szembeni bizalmára van szükség. Kritizálta például Németország válságkezelő hozzáállását is, ahol egyes nemzeteket lealacsonyítva, gyerekként, egyenlőtlenként kezelt.

Habermas szerint magunk mögött kell hagyni a 19. század folyamán kialakult nemzeti narratívákat, amelyek rendszerint hamisan, egyedüli hősként mutatják be az egyes államokat, ezzel – mindenkinek megvan a saját kizárólagos hőstörténete – állandó konfliktust generálva. Gondolatmenete szerint ez visszhangzik többek között a szorgos északiak és lusta déliek mítoszban is.

Az Európai Unió másik nagy hibájaként rótta fel, hogy sok esetben nem lép fel elég határozottan azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek a prioritást jelentő uniós szerződéseket nem tartják be. Nyilván utalva Magyarországra is. Amellett is érvelt, hogy az lenne a jó irány, ha az egyes országok vezetői hivatalosan csak uniós keretek között találkoznának, megerősítve fő gondolatát, hogy az Európai Unió minden esetben előnyt kell élvezzen az egyes nemzeti érdekekkel szemben.

Amellett, hogy Habermas üzenete elég jól rímelt a Tolvajkergetők kapcsán megfogalmazott gondolatmenetkémmel, az lepett meg leginkább, hogy mindezt mennyire konyhai, asztalra csapós retorikával, ellentmondást nem tűrően tette. Először nagyon idegen volt ahhoz képest, hogy Magyarországon mennyire óvatosan kell ezekről a dolgokról beszélni; folyamatos relativizálással, mindenféle ironizálgatással megtámasztva, egyúttal el is puhítva a véleményünket. Mintha a retorika maga lenne az üzenet. Ez nagy tévedés. Habermas eg talán naiv és vitatható, de jól átgondolt koncepcióval érkezett Budapestre. Erre támaszkodva magabiztosan emelhette fel a hangját.

Advertisement

A kép egy sokadik teremben készült, ahol élő streamen lehetett követni az előadást. A felvétel itt megtekinthető.