This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Ha Magyar vagy kövesd az Ősök szokásait és nyisd ki a szemed

Illustration for article titled Ha Magyar vagy kövesd az Ősök szokásait és nyisd ki a szemed

Akkor meglátod az igazságot. A mellékelt szöveghez annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy én is voltam katona, vagyis szintén átlátok mindenen. A posztjaimat ennek tudatában olvassátok!

Advertisement

[via]

Share This Story

Get our newsletter