​Goodfriend Szent Istvánnal szívatja Orbánt a Twitteren

A miniszterelnök gyűlölködő, bevándorló- és muzulmánellenes nyilatkozatára az amerikai ügyvivő Szent Istvánnak a fiához írt intelmeivel reagált.

Advertisement

Hónapok óta nyilvánvaló, hogy André Gooodfriend igazából az amerikai humor visszafogott, fanyar vonulatának a nagykövete Magyarországon. Most például azt twittelte ki, hogy

Ebéd közben, más dolgok mellett, Szent Istvánnak arról az intelméről beszélgettünk, ami a sokszínűség előnyeiről szól.

A mellékelt linkeken egyfelől a Szent Imre herceghez írott, tíz pontból álló szöveg olvasható, amelynek ez a hatodikja:

HATODIK PARANCSOLAT.

A külföldiek befogadásáról és a telepesek ellátásáról.[8]

A telepes és jövevény férfiak haszna oly nagy, hogy a királyi méltóságban méltán bírhatja a hatodik helyet.[9]

1. §. Honnan gyarapodott kezdetben a római birodalom és honnan voltak fenségesek és dicsők a római királyok, ha nem onnan, hogy sok nemes és bölcs sereglett oda különféle tájakról a Róma mind a mai napig szolgaságban lenne, ha Aeneas ivadéka szabaddá nem tette volna.[10]

2. §. A telepesek különböző országokból jönnek, tehát különböző nyelvet és szokásokat, különféle tudományt és fegyvereket hoznak magukkal, melyek mind a királyi udvart díszítik és teszik naggyá, egyben elrettentik némely idegenek arcátlanságát.

3. §. Egynyelvű és egyszokású királyság[11] gyönge és törékeny.

4. §. Tehát parancsolom neked, fiam, hogy jó akarattal lásd el és tisztességesen tartsd őket, hogy szívesebben nálad éljenek, mint másutt lakjanak. Ha ugyanis te azt, amit én építettem, lerombolni, vagy amit összegyűjtöttem, szétszórni törekednél, királyságod kétségtelenül a legnagyobb kárt szenvedné. Hogy ez ne történjék, mindennap növeld királyságodat, hogy koronádat mindenki felségesnek tartsa.

Goodfriend belinkelte II. János Pál pápa levelét is, amit a millennium alkalmából írt a magyaroknak. A pápa ebben felidézte, amit már 1991-ben elmondott a Hősök terén, miszerint Szent István az Intelmeket igazából nemcsak Imre fiának írta, hanem az összes, utána következő magyarnak. És a pápa az Intelmek összes passzusa közül ugyanezt a hatodikat hozta fel példának arra, hogy Szent István milyen, korát meghaladóan modern államférfi volt.

Hát ilyen az, amikor a saját fegyverével szívatják a gyűlölködőt. Aki ráadásul kizárólag azért gyűlölködött egy sort – jó érzékkel a modern kor egyik legnagyobb gyűlölködés elleni tüntetésén –, hogy a hazai szélsőbb bizonytalan szavazói közül elcsábítson pár százezret, hogy a Fidesz népszerűsége javuljon a közvélemény-kutatásokban.

Share This Story

Get our newsletter