Olyan ez, mint amikor a múlt századfordulón a nagybácsi először vitte kuplerájba a gimnazista unokaöccsét. Egy lap életében mérföldkő, amikor előszöt kap dilinyós emailt. Velünk most történt meg, és kapásból Jézus Második Eljöveteléről van szó benne! Meg a Nagyfigyelmeztetésről! És szerepel benne Selymes atya, akinek úgy hangzik a neve, mint a Matula Magazin sztárja lenne.

Ide is másolom örömönben a teljes levelet.

Miről is van szó?

2010. novemberétől egy ír látnoknőn keresztül, az emberiség Isteni üzeneteket kap a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésre. A látnoknőnek a médiától távol kell maradnia, az Egyháztól azonban nem, és a Maria Divine Mercy ( az Isteni Irgalmasság Máriája) néven kell működnie.

Nagyon fontos, hogy az üzenetek olvasása előtt, alatt tisztába tegyünk néhány gondolatot. Ezt annak tükrében tudjuk megtenni, hogy ismerjük az üzeneteket, és ezáltal segíteni tudunk azoknak, akik most találkoznak velük először.

Ki kapja az üzeneteket?

Egy Írországban élő asszony, egy hitétől elforduló személy, csodás módon kezdődő megszólítását követően, minden nap kap üzenetet. Részletesen olvasható a vele készült interjúban, melyet egy amerikai riporter készített. A riport. Azóta Selymes atya elkészített vele egy második interjút is.

Miről szólnak az üzenetek?

 • Az üzenetek célja arra a misztikus találkozásra (a Nagyfigyelmeztetésre) történő felkészítés, melyet minden ember hamarosan át fog élni. Ez szerepel a Szentírásban is, bár sokan kételkednek ebben. Ez az esemény Garabandalban volt megjövendölve, részletesen kifejtve. Még pontosabban ezek az üzenetek tartalmazzák. Ebben a találkozásban mindenki látni fogja lelke állapotát, valamint át fogja élni azt a lelki fájdalmat, melyet bűneivel okozott. Ez a lélek megvilágosodása. Fizikai fájdalmat nem okoz senkinek sem, de lelkileg olyan élmény lesz, amit senki sem fog tudni utána elfelejteni. Célja – legfőképpen a hitetlenek számára – egy esélyt adni, megmutatva, hogy igenis, Isten létezik.
 • A lelkek megmentéséről. Azoktól, akik hisznek az ima erejében, azt kéri az Úr Jézus, hogy imádkozzanak azokért a lelkekért, akik elutasítják Őt, akik a sátán fogságában vannak, akiknek esélyük sem lenne az üdvösségre. De az ima mindenen tud segíteni.
 • Az életünk legfontosabb teendőiről, a szeretet fontosságáról, az ima, a szenvedés jelentőségéről.
 • Az emberiség jelen helyzetéről, előtte álló nehézségekről. Felkészítés azokra az előttünk álló időkre, melyeket a Szentírás a Jelenések Könyvében tartalmaz. Jelenleg ezt az időszakot éljük.
 • Az emberiség felkészítése Jézus Második Eljövetelére. A felkészítéshez tartozik az az Isteni beavatkozás, az a lelki élmény, mely a lelkünk megvilágításának eseménye, egy globális gyónás, minden ember számára egy nagy ajándék. Ez a Nagyfigyelmeztetés eseménye.
 • Sok próféciát is tartalmaz, a jelenleg még kétkedő, bizonytalan lelkek számára is, a napokban bekövetkezett vatikáni esemény is két éve meg volt jövendölve…

Az üzenetek és a Szentírás kapcsolata

A próféciák nem változtathatják meg a TAN-t, nem tehet hozzá, nem vehet el belőle. Csak magyarázzák a tanításokat. Ezek az üzenetek pont ezt teszik. Semmi sincs benne, ami ellenkezne a Szentírás, az Egyház tanításával. Ezt sok-sok pap igazolja, akik olvassák az üzeneteket, még akkor is, ha nyilvánosan nem vállalják fel ennek tényét. Ezzel kapcsolatosan ajánljuk meghallgatni Selymes atya riportját a Mária Rádióban elhangzott előadásában.

Második eljövetel?

Több helyen elhangzik az üzenetekben, hogy Jézus eljön. A Nagyfigyelmeztetés lelki élménye még nem az az eljövetel, amit második eljövetelként vár mindenki, és szerepel a Szentírásban. Ez egy lelki találkozás lesz Jézussal. Sokan, papok, püspökök, erre való hivatkozással utasítják el az üzenetek isteni eredetét. Most Jézus lélekben jön, egy misztikus találkozás keretében. Egyszerre éli át mindenki. Néhány perces esemény lesz, melyet jelek előznek meg. Mindez részletesen szerepel az üzenetekben. “Ezúttal azért jövök vissza, hogy megjutalmazzam mindazokat, akik Engem követnek. Ezzel az eseménnyel kapcsolatban sok a világon a zavarodottság. Sok ember azt hiszi, hogy visszajövetelem a világ végét jelzi. Ez nem így van, mert a világ vége helyett, ez a végidőket fogja jelenteni, amikor a sátán és követői, akik elmondhatatlan nyomort okoznak a világnak, 1000 évre száműzve lesznek a Földről. (részlet a 2011. május 20., péntek 10:00 üzenetből.)

Az üzenetekből már egyértelmű, hogy a Nagyfigyelmeztetés eseménye egy szükséges lépése a Második Eljövetelnek. Annak a Második Eljövetelnek, amire már oly rég óta vár az emberiség. De előtte a világnak fel kell arra készülnie. Ez a felkészítés most van folyamatban, Jézus Krisztus által, többek között ezeken az üzeneteken keresztül. Mindenkinek meg kell tudnia az Igazságot…

Sok égi üzenet, az esemény kifejtése megtalálható erről a Jézus és Mária sír blokkban.

Az Egyház hozzáállása

Az üzenetek tartalmazzák, hogy az Egyháznak ideje sem lesz ezzel hivatalosan foglalkozni. De a nem hivatalos, hanem egyéni elutasításon és támadáson kívül nem történik semmi. Nagy csend van ebben a témában. Ami azért jelez valamit. A II. Vatikáni Zsinat kimondja a Próféciák intézményét, hogy a próféciák végig kísérik az Egyház életét. Tehát voltak, vannak, és lesznek. Sokkal könnyebb valamire rámondani azt, hogy hamis, mint tanulmányozni, és utána véleményt mondani róla. Selymes atya előadása bemutatja a Prófétaság intézményét a Szentírás alapján.

Miből gondoljuk, hogy az üzenetek hitelesek?

 • Amennyiben Isten valóban szólni kíván az emberiséghez, meg is oldja, hogy eljusson üzenete az emberekhez. Meg kell nézni, hogy ezen üzenetek milyen gyorsan terjednek, milyen sok nyelvre fordítják, mennyi önkéntes munkálkodik ezen az ügyön. Ez ilyen gyorsan nem történhetne meg, ha csak emberi kezdeményezés lenne.
 • Egy másik elgondolkodtató dolog, hogy a jelenleg a világban ismert jelenések egy közös mondanivalója ez a Nagyfigyelmeztetés néven említett esemény. Kizárhatjuk, hogy a világ különböző pontjain élő személyek úgy tartják a kapcsolatot egymással, hogy megbeszélik a részleteket.
 • Valamint, akik részt vesznek ezeknek az üzeneteknek a terjesztésében, az emberekhez történő eljuttatásában, azok átélik, hogy sokszor milyen ellenállásba ütköznek, milyen események kísérik munkájukat, mely a gonosznak arra a szándékára utal, hogy megakadályozza az üzenetek terjesztését.
 • Az üzenetekben szerepelnek olyan próféciák, megjövendölt események (vezetők halála), melyek bekövetkezése elgondolkodtatja azokat is, aki eleve elutasítják. Sajnos ezek a jövendölések miattuk szükségesek.
 • Akik elolvassák az üzeneteket, láthatják, hogy a leírtaknak megfelelően (elutasítóan) viszonyulnak tartalmukhoz az emberek, az egyházi személyek, legfőképpen a magukat hívőknek mondó emberek. Minden, ami szerepel az üzenetekben, érezhető az életünkben.
 • De tudjuk azt is, hogy a másik oldal, a csaló mindent el fog követni, hogy az emberekben kételyt ébresszen. Célja elhitetni, hogy ezek az üzenetek, illetve ez a misztikus esemény nem isteni eredetű.
 • Az idő előrehaladtával egyre több komoly teológus áll ki ezen üzenetek isteni forrása mellett.
 • Selymes atya előadása megvilágítja azokat a kérdéseket, melyekre figyelni kell egy jelenés, prófétaság elfogadásához, hitelessé nyilvánításához. (az első rész szól erről.)
Advertisement

Share This Story

Get our newsletter