This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Félelmetes cigányt keres Árpa Attila

Illustration for article titled Félelmetes cigányt keres Árpa Attila

Már megy a találgatás a Tumblr-en, hogy hány forintot fog ajánlani Árpa "Költséghatékony" Attila, ha sikerül megtalálnia álmai félelemkeltő karakterszereplőjét.

Advertisement

[via dzsidzsi]

Share This Story

Get our newsletter