This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Ezt a közleményt én most szóról szóra lehozom, mert így tökéletes

Illustration for article titled Ezt a közleményt én most szóról szóra lehozom, mert így tökéletes

A Jobbik tiszteletben tartja a donyecki és luhanszki választások eredményét.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom tiszteletben tartja a Donyeck és Luhanszk megyék területén megrendezett választásokat és azok eredményét, noha tény, hogy a voksolás körülményei az immár fél éve tartó fegyveres konfliktus következtében nem voltak ideálisak. A harcok súlyos kihívások elé állítják a térséget. Donyeckben és Luhanszkban egy humanitárius katasztrófa zajlik, emberek százezrei hagyták el otthonukat, hogy biztonságosabb területre távozzanak. Ennek következtében a választásokat nem csak az érintett megyék területén, de az oroszországi menekülttáborokban is meg kellett tartani.

Advertisement

Bár a választások zavartalan lebonyolításának kétségtelenül voltak ilyen és ehhez hasonló objektív akadályai, a Jobbik megfigyelőinek értékelése szerint a demokráciának az az alapgondolata, hogy a polgárok sorsukat saját kezükbe véve, önállóan dönthessenek jövőjükről, érvényesült. A Jobbik a voksolást átláthatónak és a polgárok akaratát tükrözőnek ismeri el.

A Jobbik megfigyelői a választásra a Donyecki Népköztársaság Választási Bizottsága elnökének meghívására érkeztek. Látogatásuk célja volt azonban a választások megfigyelésén túl az is, hogy személyes tapasztalatot szerezzenek a Kelet-Ukrajnában zajló eseményekről. Tapasztalataink szerint ugyanis a nyugati és magyar sajtó nagy része a kijevi kormány egyoldalú propagandájának ismétlésére szorítkozik.

Advertisement

A Jobbik üdvözli a Donyeckben és Luhanszkban megtartott választásokat, mivel azok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a térségbe visszatérjen a béke. A kijevi kormány azzal, hogy fegyverrel támadott saját állampolgáraira, végképp eljátszotta az itteni, ukrán állampolgárságú orosz nemzetiség bizalmát és lojalitását. A demokratikus rendszerek alapja a nép kormánynak adott bizalma és a demokratikus önigazgatásba vetett hite, Kijev pedig a demokrácia alapjait sérti meg azzal, hogy saját állampolgárai ellen folytat háborút. Ezért az orosz kisebbség igénye arra, hogy olyan vezetést válasszon magának, mely érdekeit képviseli és megvédi, jogosnak és megalapozottnak tekinthető, melyet a Jobbik elfogad és tiszteletben tart.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezető-helyettese.

(A szerk. megj.: Gyöngyösi Mártont kitiltották Ukrajnából, ahogy korábban a Krímen farsangoló Kovács Bélát is. A "választások" eredményét az oroszokon kívül – tudomásom szerint – senki sem ismeri el vagy tartja tiszteletben.)

Advertisement

[AP Photo]

Share This Story

Get our newsletter