This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Ez már Facebook-költészet a javából!

Illustration for article titled Ez már Facebook-költészet a javából!

Pedig milyen ritka jelenség a Weöres Sándor-i értelemben vett backdoor kommunikációs matrica!

Advertisement

Egyből ez a szám jutott eszembe róla:

Meg persze ez:

(via pauszköpködő, eredetileg fb)

Share This Story

Get our newsletter