This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Én tényleg nagyon szeretem a karácsonyt

Illustration for article titled Én tényleg nagyon szeretem a karácsonyt

Na de az atya, a fiú és a szentlélek áldjon meg benneteket: most még csak október 11. van!

Advertisement

via: egyedi-eset.tumblr.com

Share This Story

Get our newsletter