This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Én ma emiatt a kép miatt ugrottam ki az ágyból

Illustration for article titled Én ma emiatt a kép miatt ugrottam ki az ágyból

Későn feküdtem le, de van az a látvány, ami a halottat is feltámasztja.

Engem ez konkrétan úgy támasztott fel, hogy ránéztem, majd kábán azt motyogtam magamban: “remek poszter a Gayda együttesről”, aztán a hirtelen feltörő szégyenérzet felébresztett.

Advertisement

Dr. M. küldte, végtelenül hálás is vagyok érte.

Share This Story

Get our newsletter