This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Emlékeztek még Klág Dávidra? Nyilván! Nézzétek, mi lett szegénnyel!

Az van, hogy soha többé nem fogjátok felismerni őt. Így járhat mindenki, aki a Cink megbecsült munkatársából indexessé vedlik át. Magát a rettenetes vizuáliát a gonosz Szarvas készítette.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter