​Emberi hangon szólalt meg egy vezető kormánypolitikus!

Döbbenet és zűrzavar a befogadói oldalon: Borbély Szilárd író halálhíréről megható, személyes szavakkal emlékezett meg Halász János kultúrállamtitkár.

Advertisement

Amióta a Cinket csinálom, nem sok ilyent tudtam kiposztolni.

Normális emberhez illő, megindult szavakkal búcsúzott az író-költőtől Halász államtitkár. Ilyeneket is írt például:

Mi, élők, nem tehetünk mást, mint hogy makacsul kitérünk a halál elől, ezzel szemben Borbély Szilárd folyamatosan szembenézett vele, és elutasította a Kegyelmet. „Élet ne tépje szét, mi a Halálban egy lett" – írta Shelley Keats halálára. (...) A Halotti Pompa és a Nincstelenek című könyvei a magyar irodalom kivételesen nagy teljesítményei, de nemcsak e nagy művek alkotója fog hiányozni, de hiányozni fog szelíd mosolya, hiányozni fog mindaz, amivel Magyarország demokratikus mentalitását formálta.

(via konyvtaros)

Share This Story

Get our newsletter