Illustration for article titled Élő kapcsolás a Naprendszerből: egészen kicsire zsugorodott Szlovákia!

Teljes a sötétség Besztercebányán, nem tudtuk kapcsolni Kassát sem, Csallóközben ugyanakkor tökéletes a vétel.

Advertisement

Halló, Nyitra! Halló, nálatok hány fok van? Nyitra sajnos nem jelentkezik, Észak-Szlovákia furcsán sötét, pedig az előbb még ragyogott, addig is időjárás-jelentés!

Share This Story

Get our newsletter