Illustration for article titled Elég volt az Orbán-maffiából!

A rendszer elleni tiltakozás ilyetén formájával eddig mi nem találkoztunk. Az írja az olvasó – miszerint Levente –, hogy a boltban kapta vissza a pecsételt ezrest a barátnője. Hát nem tudom, mit szól ehhez Jegybank György, mint az első számú pénzre írni jogosult személy!

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter