This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Elég metál a Gellért-hegy a ködben

Ezredmilliméteres vízcseppecskék milliárdjába, azaz ködbe burkolózott ma reggel Budapest. Még most is elég jól néz ki, bár a Nap már elkezdte elpárologtatni, reggel 7-kor viszont alig lehetett bármit látni.

Advertisement

Itt van még egy kép:

Illustration for article titled Elég metál a Gellért-hegy a ködben

Share This Story

Get our newsletter