This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Ekkora hipszter még a Kazinczy utcában sincs

Illustration for article titled Ekkora hipszter még a Kazinczy utcában sincs

Ez a minden ízében tökéletes kép Arturo Alvizurri bolíviai kokamágnásról készült 1955-ben. Van róla még több is.

Advertisement
Illustration for article titled Ekkora hipszter még a Kazinczy utcában sincs

Túl sok minden nem derül ki erről a csodálatos férfiról, azon kívül, hogy Chulumaniból származott, a szubtrópusi Bolívia fontos kokatermesztő központjából. Ez a határvidék az Andok és az amazóniai esőerdő között.

Advertisement
Illustration for article titled Ekkora hipszter még a Kazinczy utcában sincs

Fotók: Three Lions/Getty Images

Share This Story

Get our newsletter