This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Egyébként november 4. van ma, nemzeti gyászemléknap

Illustration for article titled Egyébként november 4. van ma, nemzeti gyászemléknap

Az 56-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bejövetelének 58. évfordulója alkalmából a Parlament előtt felvonták a zászlót, majd félárbocra engedték.

Advertisement

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Share This Story

Get our newsletter