This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

​Egy vicces volt az egész Oscar-díjátadóban

Illustration for article titled ​Egy vicces volt az egész Oscar-díjátadóban

Ez a kép itt.

Nem tudok szabadulni, újra meg újra meg kell néznem Búbánatos Jabbát.

(via orulunkvincent tumblr)

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter