Illustration for article titled ​Egy kérdés maradt mára: ez mi?

Álkérdés, mert teljesen nyilvánvaló.

Evőeszkőz

Nem én kiáltok, Worstcase dübörgött.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter