This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Egy kép arról, hogy az első világháború tényleg világháború volt

Illustration for article titled Egy kép arról, hogy az első világháború tényleg világháború volt

És nem csak európai hatalmak mérhetetlenül ostoba és annál sokkal véresebb csetepatája, amin aztán még Amerika is kavart egyet. A képen a nyugati fronton német hadifogságba esett katonák sorakoznak fel. Ki tudod találni, ki honnan van? Ha nem, akkor kattints.

Advertisement

Balról jobbra:

Vietnám, Tunézia, Szenegál, Szudán, Oroszország, Amerika, Portugália, Anglia

Az öt nem európai katona úgy került Európába, hogy

  • Vietnám ekkor Francia Indokína részeként francia gyarmat volt
  • Tunézia szintén francia gyarmat volt
  • Ahogy Szenegál is
  • Szudán (ami ekkor még a mai Szudán és a mai Dél-Szudán volt együtt) Angol-Egyiptomi Szudán néven de facto brit gyarmat volt
  • Amerika 1917. április 6-án hadat üzent Németországnak

Forrás: National Archive/Official German Photograph of WWI

Share This Story

Get our newsletter