This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Ebből a grafikonból úgy tűnik, közelít az élmezőnyhöz Magyarország

Illustration for article titled Ebből a grafikonból úgy tűnik, közelít az élmezőnyhöz Magyarország

A másodikból az látszik, hogy az utóbbi években kezdtünk rohamosan felzárkózni a nagyokhoz. További érdekesség, hogy az MTI ezúttal nem használta a megélhetési bevándorlók taget.

Advertisement
Illustration for article titled Ebből a grafikonból úgy tűnik, közelít az élmezőnyhöz Magyarország

Share This Story

Get our newsletter