This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Demokrácia deluksz: egy hét alatt véleményezhetik a szülők az 1862 oldalas dokumentumot

Vicces levelet kaptak a XIII. kerületi szülői munkaközösségek, G. tátott szájjal adta oda nekem. Azt mondja nekik az önkormányzat, hogy nagyon kiváncsi a véleményükre, ha egy hét alatt képesek véleményezni 1862 oldalnyi szöveget. Csakhogy ez sima becsapás. A kérdéses szöveg valójában csak 4 oldalas. Sőt, ha szigorúan nézzük, akkor 1.

Törvény írja elő, hogy az önkormányzatoknak ki kell kérniük a szülők véleményét az úgynevezett köznevelés fejlesztési tervhez. Ezért kaptak levelet a XIII. kerületi szülők arról, hogy április 30-án ketyegni kezdett az óra, és az önkormányzat arra kéri őket, hogy ha szeretnék, hogy a véleményük számítson, május 8-áig írják meg a véleményüket a fővárosi Oktatási Hivatal által összerakott, 1862 oldalas pdf-fájlról. A helyhatóságnak ugyanis a törvény szerint 15 napja van, hogy visszaküldje a véleményét a Hivatalba, és ebbe bele akarják gyúrni a szülői munkaközösségek álláspontját is.

Advertisement

A XIII. került híres a szellemi kapacitásáról, itt képviselő például Szanyi Kapitány, de még itt is kihívásnak tűnik elolvasni és véleményezni valamit, ami annyira hosszú, mint a teljes Gyűrűk Ura-trilógia, plusz az egykötetes Hobbit plusz a Fideszes Alkotmány.

Csakhogy ha az ember megnézi a szóban forgó dokumentumszörnyet, hamar kiviláglik, hogy az önkormányzat egész egyszerűen el akarja riasztani a szülőket, és jóindulatú megközelítésben is meg akarja kímélni magát attól a munkától, amit az szmk-k véleményének megértése, összefoglalása, összefésülése és szintetizálása jelentene. Az 1862-es számot látva nem merészség azt képzelni, hogy a szülők nagy része eleve meg sem fogja nyitni a kezelhetelenül hosszú pdf-et. Pedig ez igazából egy kamudokumentum, amiből a valódi tartalom minimális.

Advertisement

A szöveg első 718 oldala eleve vatta. Ugye fantasztikus szám? 718 tartalmatlan oldal! Még az egyetemi éveiket ügyesen megírt kamudolgozatokkal eltöltő veteránok szíve is összeszorul ekkora álteljesítmény láttán. Ez sokkal hosszabb még az Ulyssesnél is, amit angolszakosok generációi nem olvastak! A kamuszöveg Budapestről tartalmaz érdektelen adatokat - még a légszennyezettségről is! - majd több száz oldalon át "ismerteti" a köznevelés jelenlegi rendszerét. Ez ugye tökéletesen irreleváns, mert a szülők azt tudják, hogy mi van, az érdekes az lenne, hogy az új terv mit változtatna.

Ennek a taglalása egy hosszú, általános rizsával a 719. oldalon kezdődik egyáltalán. Aztán kiderül a szöveg szerkezetéből, hogy a konkrét kerületekre vonatkozó konkrét tervek, amiket valójában véleményezni kéne, tanintézménytípusonként egy (1) oldalnyiak, így a XIII. kerületieknek még akkor is csak maximum 4 oldalt kéne elolvasniuk egy hét alatt, ha minden intézményre kíváncsiak. Ha az iskolások szülei ragaszkodnak az iskolákhoz, akkor elég egy oldalt megemészteni.

Advertisement

Ez a modern magyar történelem legdurvább bullshit / kontent-aránya. Az eredeti levélbe beleírt 1862-es számmal pedig elérte az önkormányzat, hogy a szövegre az érintettek egy jó része rá sem fog pillantani, hiszen nem lehet minden szülő mániákus blogger.

Perverzek kedvéért íme az önkormányzat levele:

Bp. Főv. XIII. ker. Polgármesteri Hivatal

Szociális és Köznevelési Osztály

… köznevelési intézmény

Szülői Munkaközössége részére

Budapest, XIII. kerület

Iktatószám:

Ügyintéző:

E-mail:

Telefon:

Tárgy: A megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv véleményezése

Tisztelt Szülői Munkaközösség!

Az Oktatási Hivatal honlapján 2013. április 30-a óta elérhető Budapest vonatkozásában a megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 75. § (1) értelmében a települési önkormányzat a köznevelés-fejlesztési tervhez adott véleményét oly módon kell, hogy kialakítsa, hogy annak megformálásához beszerzi a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, a köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége (alkalmazotti közösség), szülői és diákszervezeteinek véleményét.

A véleményezésre jogszabályi előírás alapján 15 nap áll rendelkezésre. Mivel a dokumentum április 30-án délután jelent meg az Oktatási Hivatal honlapján, ezért Önkormányzatunk számára a vélemény megküldésének határdátuma: 2013. május 15-e.

A köznevelés-fejlesztési terv részletes tartalmára és elkészítésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokat a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 21. §-a tartalmazza.

Az 1862 oldalas, 57 MB-os dokumentum az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető:

http://dload.oktatas.educatio.hu/megyei_fejlesz…

vagy

http://www.oktatas.hu/kozneveles/egy…

Az önkormányzati vélemény megformálásához számítunk az Önök észrevételeire. A képviselő-testület tagjainak mindig fontos volt, hogy ismerje a lakosság elvárását, igényét, véleményét, hogy ahhoz igazítsa a közneveléssel kapcsolatos céljait, feladatait. Ezért, kérem, hogy a dokumentum tanulmányozását követően, a benne foglaltakról kialakított véleményüket 2013. május 8-ig legyenek szívesek a Bp. Főv. XIII. ker. Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályára (1139 Budapest, Béke tér 1.), …........... köznevelési referensnek beküldeni. A rendkívül rövid határidő miatt kérem, hogy véleményüket elektronikus levél formájában is küldjék meg (szoco@bp13.hu).

Segítő együttműködésüket köszönöm.

Budapest, 2013. május 1.

Tisztelettel:

…................................

osztályvezető

Share This Story

Get our newsletter