This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Csonka-Magyarország nem ország, Nagy-Magyarország mennyország

Illustration for article titled Csonka-Magyarország nem ország, Nagy-Magyarország mennyország

Egy Prágában élő szlovákiai ember visszaállította hazánk Trianon előtti határait. Futva. Revíziós tevékenységének eredményét az ábrán látható módon rögzítette az Endomondo Sports Tracker.

Advertisement

:DDDDDDD

[via felvidék népe front]

Share This Story

Get our newsletter