Illustration for article titled Büntetés

Hogy miért sújtottak le vele a háttérhatalmak az emberiségre – és egyébként a Cink-olvasókra is –, azt pontosan nem tudom, de biztos van valami oka ennek is. Kedves Andy, köszönjük!

Share This Story

Get our newsletter